WERSJE JĘZYKOWE
STREFA PARTNERA

| PRZYPOMNIJ HASŁO |
Oferta

Leasing

 

 

O FIRMIE:

 

Firma Grenkeleasing sp. z o.o. działa w ramach międzynarodowej grupy finansowej Grenkeleasing AG z Baden-Baden. Specjalizuje się w finansowaniu nowoczesnych technologii, w tym w szczególności, sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz sprzętu telekomunikacyjnego.
Specyfiką działalności firmy jest oferowanie usług leasingowych poprzez sieć wyspecjalizowanych partnerów, jakimi są autoryzowani dostawcy przedmiotów leasingu.

 

GRENKELEASING oferuje proste i szybkie finansowanie przedmiotów
z zakresu nowoczesnej technologii za pomocą leasingu.

 

 

ZALETY NASZEGO LEASINGU:

 

- Finansowanie w PLN;
- Stała Rata - finansowanie przy zastosowaniu stałej stopy procentowej - raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu;
- Minimum Formalności - nie wymagamy dokumentów z US i ZUS;
- Szybka Decyzja wszystkie formalności do załatwienia w 1 dzień;
- Finansowanie na 100% - opłata wstępna wynosi od 0% do 30%;
- Leasing przedmiotów  IT już od wartości 3000 zł. netto;
- Okres leasingu - od 24 do 60 miesięcy;

 

 

 
OFERTA:

 

PRZEDMIOTY LEASINGU: (należy zweryfikować i podać tylko te przedmioty, które są w Waszej ofercie) sprzęt komputerowy (komputery PC, notebooki, serwery, drukarki, monitory, plotery , oprogramowanie)

 

 

 

RODZAJE UMÓW:

 

 

LEASING TRADYCYJNY

 

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową z góry określoną w umowie.

 

LEASING OPTYMALNY

 

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.    

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA PROMOCYJNA
(dotyczy przedmiotów od wartości 1.500 – 10.000 zł. netto):

 

1.Wniosek – procedura promocyjna. ( bez danych finansowych , bez majątku )
2.Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, umowa spółki)
3.Dwa dowody tożsamości.

 

 
WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów od wartości 10.000 – 30.000 zł. netto):

 

4.Wniosek – procedura uproszczona.
5.Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
6.Dwa dowody tożsamości.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY – PROCEDURA ZWYKŁA
(dotyczy przedmiotów powyżej 30.000 zł. netto):

 

1.Wniosek i Informacja dodatkowa do wniosku – procedura zwykła.
2.Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)
3.Regon i NIP.
4.Dwa dowody tożsamości.

 

 
GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

 

 

 
PRZEBIEG TRANSAKCJI: (należy zweryfikować poniższe punkty w oparciu o specyfikę zawierania transakcji w swoim sklepie).

 

1.Złożenie wniosku wraz z informacjami dodatkowymi do wniosku.
2.Przekazanie wymaganych dokumentów.
3.Wybór wariantu warunków finansowych.
4.Wydanie decyzji odnośnie możliwości udzielenia leasingu.
5.Podpisanie umowy i wydanie przedmiotu leasingu.

 

 

Urządzenia wysokociśnieniowe
Pompy
Systemy nawadniania
Zamiatarki
Odkurzacze
Szczotki elektryczne
Polerki
Window Washer
Parownice
Odkurzacze parowe
Stanowisko do prasowania
Profesjonalne
Przemysłowe
Myjki (do użytku prywatnego)
Odkurzacze z funkcją prania (domowe)
Środki pielęgnacyjne do powierzchni twardych
Mycie okien (do użytku domowego)
Urządzenia wysokociśnieniowe
Urządzenia wysokociśnieniowe bez podgrzewania wody
Urządzenia wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody
Systemy piaskowania
Spryskiwacze / Dysze pianowe
Szorowarki
Schody ruchome
Urządzenia spryskująco-odsysające
Systemy mycia części
Recyrkulacja wody
Myjnie automatyczne, samoobsługowe
Myjnie szczotkowe
Stosowanie ręczne
Spryskiwacze ręczne
Produkty do czyszczenia rąk
Pojazdy użytkowe
Samoobsługowe
Automatyczne
Recyrkulacja wody
Ochrona głowy
Ochrona ciała